VERENIGING VAN EDUCATIEVE DISTRIBUTEURS

EDUDIS VZW

OVER


Doelstelling

De VZW heeft tot belangeloos doel de legitieme belangen te behartigen van de leden die de logistieke en financiële belasting van het leermiddelenbeleid voor scholen ondersteunen in nauwe dialoog met alle betrokken, ic. uitgevers, schoolbeleid, ouders en leerlingen.


Edudis vzw zal als centraal aanspreekpunt fungeren, o.a. ten opzichte van overheden, voor de sector waarin haar leden opereren en wil zich inzetten voor het versterken en beschermen van de rol en de functie van de educatieve distributeurs.


Eveneens wil Edudis vzw de belangen van de scholen en initiatieven voor onderwijsvernieuwing maximaal ondersteunen, binnen een realiseerbaar kader voor de sector.  De VZW onderschrijft en ondersteunt het principe dat elk kind recht heeft op onderwijs en schoolboeken.

LEDEN

Edudis is de belangenvereniging van educatieve distributeurs. De VZW is opgericht door Cloudwise, Studieshop.be en Iddink. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en bestaat uit drie bestuurders.

IDDINK LM


Van Asch van Wijckstraat 55

3811 LP Amersfoort
014 30 41 70

https://www.iddinkinfo.be/


STUDIESHOP.BE


Waaslandlaan 8A3 bus 1
9160 Lokeren
09 298 17 17

https://www.studieshop.be/

CLOUDWISE


Tweemontstraat 169
2100 Deurne
03 605 7891

https://cloudwise.nl/be/


WAAROM

Het bestellen, betalen en leveren van leermateriaal is een keten waarin school, distributeur en uitgeverijen een rol spelen. Door met de verschillende actoren in de sector afspraken te maken wil de organisatie oplossingen bespreekbaar en realiseerbaar maken. Edudis zal zich daarom inzetten om sectorbreed overleg uit te bouwen en te onderhouden.


Edudis onderschrijft en ondersteunt het principe dat elk kind recht heeft op onderwijs en schoolboeken. De VZW zet zich in voor betaalbare leermiddelen voor iedereen, en ondersteunt initiatieven die extra kansen geven aan kwetsbare kinderen. Edudis wil de ook de belangen van de scholen en initiatieven voor onderwijsvernieuwing maximaal ondersteunen, binnen een realiseerbaar kader voor de sector.


Edudis wil zich inzetten voor het optimaliseren van het imago van de educatieve distributeurs van schoolboeken en leermiddelen. Het zal initiatieven zoals een laag btw-tarief op leermiddelen voor betaalbaar en toekomstgericht onderwijs, een engagementsverklaring rond privacy in het onderwijs of het toegankelijk maken van (online) lesmateriaal voor alle stakeholders in het onderwijs ondersteunen.


PROJECTEN

ROBINPAS

Robin wil dat elk kind het maximum uit ons onderwijs kan halen. Robin bouwt een structurele manier om dit mogelijk te maken, waarbij hoge schoolkosten voor geen enkel kind nog een barrière zijn.